محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حمله به تعدادی از بانکهای تهران با تفنگ ساچمه ای

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله به تعدادی از بانکهای تهران با تفنگ ساچمه ای