محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پرتاب پرچم روسیه به سمت ترامپ در ساختمان کنگره

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرتاب پرچم روسیه به سمت ترامپ در ساختمان کنگره