محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یازده سپتامبر؛‌خانواده قربانیان خواستار مصادره اموال ایران در بریتانیا هستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یازده سپتامبر؛‌خانواده قربانیان خواستار مصادره اموال ایران در بریتانیا هستند

دادگاهی دربریتانیا در نظر دارد به برخی از خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اجازه دهد برخی از دارایی های دولت ایران به نفع خانواده قربانیان مصادره شود.

برخی از اعضای خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر با متهم کردن دولت ایران در کمک هایش به اعضای القاعده در حمله به برج های تجارت جهانی درخواست غرامت کرده اند.

اتهامات این افراد علیه ایران پیش تر در سال ۲۰۱۲ توسط دادگاهی آمریکایی تایید شده است. این دادگاه در حکم پایانی حکومت ایران را متهم کرد که در جهت تامین منابع و تجهیزات گروه القاعده در حملات یازدهم سپتامبر با این گروه همکاری کرده است.

این دادگاه در همین راستا خواستار پرداخت ۷ میلیارد دلار از سوی دولت ایران به خانواده قربانیان یازدهم سپتامبر شده است. دولت ایران هرگونه ارتباط با حملات یازدهم سپتامبر را رد می کند. اگر دادگاه بریتانیایی با درخواست خانواده قربانیان یازدهم سپتامبر موافقت کند اموال و دارایی های ایران در بریتانیا مصادره می شوند.

دادگاهی دیگر در نیویورک در سال ۲۰۱۶ ایران را به پرداخت بیش از ۱۰/۵ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیانِ حملات تروریستی یازدهم سپتامبر و چند شرکت بیمه محکوم کرد. این مبلغ دربرگیرنده ۲ میلیون دلار غرامت برای درد و رنج هر قربانی و ۶/۸۸ میلیون دلار برای جبران خسارات تبعی است.