محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زندگیِ حرفه‌ای در اروپا چند سال طول می‌کشد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زندگیِ حرفه‌ای در اروپا چند سال طول می‌کشد؟

شاخص مدت زمان زندگی حرفه‌ای نشان دهندۀ آن است که یک نیروی کار که در حال حاضر ۱۵ سال سن دارد، در دوران حیات خود تا چند سال می‌تواند به عنوان یک نیروی کار فعال، در بازار کار حضور داشته باشد.

بنا بر داده‌های ادارۀ آمار اروپا موسوم به «یورو استات» این شاخص در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۳۶ سال بوده است که ۳ سال بیش از مدت زمان زندگی حرفه‌ای در سال ۲۰۰۰ میلادی محسوب می‌شود.

بررسی این شاخص در تک تک کشورهای اروپایی نیز نشان می‌دهد که مدت زمان زندگی حرفه‌ای در کشورهای مختلف متفاوت بوده و از ۳۲ سال در ایتالیا تا ۴۲ سال در سوئد متغیر است.

همچنین این شاخص در میان زنان و مردان ساکن اتحادیه اروپا متفاوت و برای مردان ۳۸ سال و برای زنان ۳۳ سال است.

دیگر یافتۀ به دست آمده از داده‌های «یورو استات» اینکه در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدت زمان زندگی حرفه‌ای برای مردان بیش از زنان است. تنها استثنا در این باره دو کشور لیتوانی و لتونی است؛ در لتونی هیچ تفاوتی در مدت زمان زندگی حرفه‌ای زنان و مردان وجود ندارد و در لیتوانی این مدت برای زنان بیش از مردان است.

بیشترین تفاوت در این باره در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را می‌توان در کشور مالت دید که ۱۲ سال است.

بیشتر بخوانید: