محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتخابات پارلمان اروپا؛ سقوط حزب حاکم بریتانیا به جایگاه پنجم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتخابات پارلمان اروپا؛ سقوط حزب حاکم بریتانیا به جایگاه پنجم

نتایج یک نظرسنجی از جایگاه احزاب بریتانیایی در انتخابات ۲۶ مه پارلمان اروپا نشان می دهد که حزب محافظه کار بریتانیا به رهبری ترزا می نخست وزیر به جایگاه پنجم سقوط کرده است. 

این نظرسنجی نشان می دهد که تنها ۱۰ درصد پاسخگویان گفته‌اند که در انتخابات پارلمان اروپا به حزب ترزا می رای می دهند.

این موضوع فشارها را بر ترزا می برای تعیین تاریخ کناره‌گیری از پست نخست وزیری افزایش داده است. اعضای ارشد حزب محافظه کار بریتانیا از وی خواسته‌اند که در هفته جاری برنامه کناره‌گیری خود را از پست نخست وزیری اعلام کند.

حزب نایجل فاراژ که حامی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست در این نظرسنجی با ۳۴ درصد در صدر توجه رای دهندگان بریتانیایی قرار گرفته است.

نایجل فاراژ می گویدآنها به ما بریتانیایی ها «خیانت» کرده‌اند، نه تنها از سوی محافظه کاران بلکه از سوی حزب کارگر نیز عمل مشابهی صورت گرفته است.

حزب کارگر بریتانیا در این نظرسنجی توجه ۱۶ درصد رای دهندگان را کسب کرده است که قصد دارند در انتخابات ۲۶ مه پارلمان اروپا به این حزب رای دهند.

حزب لیبرال دموکرات و سبزها، دو حزبی که از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا پشتیبانی می کنند به ترتیب ۱۵ و ۱۱ درصد توجه رای دهندگان بریتانیایی را به خود جلب کرده‌اند، نتایجی که نشان می دهد حامیان احزاب حامی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا در حال افزایش اند.

نزدیک به ۳ سال پس از رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در آن ۵۲ درصد بریتانیایی ها رای به برکسیت دادند، هنوز هیچ توافقی میان سیاستمداران بریتانیایی درباره اینکه چه زمانی و چطور از اتحادیه اروپا خارج شوند، بدست نیامده است.

بر اساس تقویم توافق شده میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، لندن قرار بود در ۲۹ مارس سال جاری از اتحادیه اروپا خارج شود ولی ترزا می موفق نشد که طرح خود را برای خروج از اتحادیه اروپا به تایید پارلمان برساند. در پی این ناکامی، ترزا می به سمت حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین چرخید تا توافق حزب کارگر را برای توافق بر سر یک طرح مشترک خروج از اتحادیه اروپا جلب کند.

اگر بریتانیا موفق می شد در تاریخ ۲۹ مارس از اتحادیه اروپا خارج شود، بریتانیایی ها دیگر نمی توانستند در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کنند، اما در وضعیت کنونی که برکسیت به تاخیر افتاده است، کارزار شرکت در انتخابات پارلمان اروپا در بریتانیا نیز همچون دیگر کشورها در جریان است.