محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سرقت نقاشی دیواری «بنکسی» در پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
سرقت نقاشی دیواری «بنکسی» در پاریس

یکی از (گرافیتی ها) اثرهای بنکسی، نقاش دیواری چیره دست بریتانیایی که در خارج از محوطه کتابخانه و موزه ژرژ پمپیدوی پاریس قرارداشت به سرقت رفته است. این اثر بین اول تا دوم سپتامبر دزدیده شده است.

در این اثر موش خیابانی هنرمند با قلمش مشاهده می شود. موشی که روسری به سر و قصد انفجار یک بمب در زیر بغل را دارد.

این اثر در پشت یکی از تابلوهای جهت یابی خیابان رامبوتوی پاریس، متقاطع با کتابخانه پمپیدو، قرارداشت. به همین دلیل هم موزه پمپیدو موفق نشده است که درباره این اثر در دادگاه شکایت کند چرا که در خارج از محوطه مالکیتی این مجموعه قرارداشته است.

با این حال مسئولان کتابخانه به دلیل خرابی تابلوی جهت و آدرس یابی به دادگاه شکایت کردند. بنکسی این اثر را در حمایت از انقلاب ماه مه ۱۹۶۸ پاریس کشید. چندین نقاشی دیواری بنکسی، این هنرمند اهل بریستول، در سراسر شهر پاریس قراردارند.