محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دیدار شرق و غرب، در گروه موسیقی راه ابریشم

دیدار شرق و غرب، در گروه موسیقی راه ابریشم
نگارش از Euronews

<p>برنامه گروه موسیقی راه ابریشم، ارائه آمیزه ای از موسیقی شرق و غرب است. بنیانگذار این گروه، سولیست مشهور یو یو ماست و الهام بخش یو یوما، تبادل افکار و برقراری ارتباط مردم و فرهنگ های مختلف است.</p> <p>یورونیوز با یویوما در نیویورک دیداری داشت. او با چند فرهنگی تفاهم دارد و این بیشترین تاثیر را بر کارهایش گذارده است. پدر و مادر او چینی هستند و خود او در پاریس زاده شده است.</p> <p>یویوما می گوید:</p> <p>“آنچه من در نیویورک دوست دارم، مجموعه متنوعی از مردم سراسر جهان است که تبادل فرهنگی پایداری را به وجود آورده است.”</p> <p>تبادل فرهنگی، برای گروه راه ابریشم نیز، که بیش از یک دهه است با هم می نوازند حیاتی است و از آنجا که این تبادل در قلب برنامه این گروه قرار دارد، 60 نفر از 20 کشور از سراسر جهان، اعضای آنرا تشکیل می دهند.</p> <p>در کنسرت گروه راه ابریشم، قطعات زیر نواخته می شود:</p> <p>رویای بزرگ، تدوین از گابریلا لنا فرانک</p> <p>پسر گریان، تدوین از گابریلا لنا فرانک</p> <p>جنبش پایانی، تدوین از کیهان کلهر</p>