محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مصاحبه های ما را به زبان انگلیسی ببینید

مصاحبه های ما را به زبان انگلیسی ببینید
نگارش از Euronews

<p>اگر مایلید بخش های بیشتری از مصاحبه های ما را به زبان انگلیسی ببینید، می توانید روی لینک زیر کلیک کنید : <br /> <a href="http://www.euronews.net/2011/09/22/bonus-musica-interview-with-thomas-hampson/">Thomas Hampson</a></p>