محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یکی از بازماندگان قتل عام اوتایا: "در یک ساعت بزرگ شدم"

یکی از بازماندگان قتل عام اوتایا: "در یک ساعت بزرگ شدم"
نگارش از Euronews

<p>“ایدا کنودسِن“، یکی بازماندگان کشتارِ جزیرۀ “اوتایا” در نروژ است.</p> <p>پس از وقایع اسفناک اوتایا، او که رهبر جوانان حزب کارگر در شهر “بائروم” در نروژ است، گفت: “در یک ساعت، بزرگ شدم. تجربۀ اوتایا به من مسئلۀ مهمی را آموخت و آن درک و تحمل دیگران است. مردم متفاوت هستند و فرهنگ و مذهب مختلف دارند. شما نباید فکر کنید که همه باید دقیقاً مانند شما باشند.”</p> <p>حملۀ اوتایا، منجر به کشته شدن ۷۷ نفر شد و پس از آن آندرس برینگ برویک اعلام کرد، می خواسته نروژ را از “هجوم مسلمانان” محافظت کند.</p> <p>ایدا کنودسِن اضافه می کند: “نباید مدارسی تنها با دانش آموزان چینی یا مسلمانان یا غیره وجود داشته باشد. دانش آموزان باید با هم قاتی باشند.</p> <p>به کمک طرحی به نام «جوانان در عمل» (<a href="http://youpeers.eu">http://youpeers.eu</a>) که از طرف اتحادیه اروپا حمایت می شود، سمینارهایی برای “گفتگوی فرهنگ ها میان جوانان” سازماندهی می شود. </p> <p>(ادامۀ این مصاحبه را به زبان انگلیسی، در اینجا دنبال کنید.)</p>