نمایشگاهی از نقاشی های «روبنس» در لندن

نمایشگاهی از نقاشی های «روبنس» در لندن
نگارش از Euronews

<p>آکادمی سلطنتی هنرهای لندن خود را برای نمایشگاهی از آثار پیتر پل روبنس نقاش دوره باروک اهل فلاندر آماده می کند.</p> <p>عنوان این نمایشگاه «روبنس و میراثش» خواهد بود و شاهکارهایی را که او در طول زندگی اش کشیده است، همراه با آثاری از هنرمندان بزرگی که بعدها از او تاثیر گرفتند، گرد هم می آورد.</p> <p>روبنس که بیشتر برای نقاشی هایش از زنان برهنه چاق شناخته می شود، آثارش موضوعات متفاوتی از صحنه های مذهبی و اساطیری گرفته تا مناظر طبیعی و چهره نگاری را دربر می گیرد. </p> <p>این نمایشگاه زبان تصویری هنرمندی را بررسی می کند که حرکت، رنگ و هوسرانی، محور کارش بوده اند.</p> <p>مسوول این نمایشگاه می گوید: «سرزندگی آثار او ناشی از خطوط مبهم است. خطوط مبهمی که بویژه در آثار آخرش خیلی روشن کشیده نشده اند و همین برای بسیاری از هنرمندان الهام بخش شد. نشان دادن حرکت در یک تصویر تخت در مقایسه مثلا با سینما کار سختی است و او این کار را با تار کردن و کشیدن خطوط مبهم انجام می داد.»</p> <p>روبنس هم به دلیل جنبه خصوصی آثارش و هم برای رنگ، پویایی و سرزندگی آنها شناخته می شد و در نتیجه برای بسیاری با دید امروزی جذاب نبود اما منتقدان هنری می گویند تاثیر او را در عرصه های گوناگون از جمله سینما می توان یافت.</p> <p>این نمایشگاه تا ۲۱ فروردین در آکادمی سلطنتی هنرهای لندن ادامه خواهد داشت.</p>