محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نقاشی دیواری برزیل بازتاب مشکلات اجتماعی

نقاشی دیواری برزیل بازتاب مشکلات اجتماعی
نگارش از Euronews

<p>یک هنرمند برزیلی با اسپری، رنگهای زنده و رسم نقاشی های در سراسر شهر سائوپولو، آگاهی عمومی را درباره مشکلات موجود بالا می برد. تکنیک هنری او تکرار طرح های هندسی دایره و یا مربع است. </p> <p>ادواردو کبرا برای این پروژه به نام «برجسته کردن واقعیت»، در تابستان ۲۰۱۵ ده دیوارنگاری را تکمیل کرده است. او می گوید: «هدف این پروژه بیان و یا در واقع برجسته کردن مشکلات شهر سائوپولو است. واقعیت هایی که در موارد بسیاری مردم محل و جامعه به طور کلی به آنها توجهی نکرده اند. این مثل ذره بین گرفتن روی مشکلات اجتماعی شهر است.» </p> <p>سوژه نقاشی ها مردم عادی اند که با رنگهای زنده به آنها برجستگی و اهمیت داده شده است. یکی از این نقاشی های دیواری، زباله دانهایی با نام بهداشت، آموزش حمل و نقل و امنیت است و دیگری طرحی از یک دختر گمشده است. </p> <p>علاوه بر کشیدن نقاشی دیواری از شاعران بی خانمان برزیلی و شخصیت های تاریخی، ادواردو کبرا در خارج از کشور نیز فعالیت هایی از جمله رسم تصویر آبراهام لینکلن و نلسون ماندلا در آمریکا داشته است.</p>