محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نمایشگاه جدید در پراگ: سفری به خانه های دوران کمونیسم

نمایشگاه جدید در پراگ: سفری به خانه های دوران کمونیسم
نگارش از Euronews

<p>نمایشگاهی در شناسایی و تجلیل طراحی داخلی خانه در دوره کمونیسم، در پراگ افتتاح شده است. با چیدمانی از یک خانه در چکسواکی دهه شصت و هفتاد میلادی شامل تلویزیون، مبل، آشپزخانه و وسایل آن، این نمایشگاه سفری نوستالژیک به دروانی است که مصرف کننده انتخاب گسترده ای نداشت. </p> <p>برگزار کننده نمایشگاه می گوید: «بسیاری مردم اشیاء در نمایشگاه را بیاد می آوردند وقتی خانواده ها به اینجا می آیند دست کم یکی یا دو شی را در خانه داشته اند و آنها را به فرزندان شان نشان می دهند، شرایط زندگی آن دوران را به یاد دارند. تجربه جالبی برای همه است.»</p> <p>بیساری از اشیاء اینجا توسط مردم اهدا شده اند. بخشی مخصوص اسباب بازی کودکان، بخش دیگر ویژه کمپینگ و کاروان و اتاقی ویژه مد دوران کمونیسم است. در دوره ای که برای اکراه از مصرف گرایی تولید هماهنگ و هم یکسان بود، بسیاری از خانه ها شبیه هم به نظر می رسیدند. </p> <p>این نمایشگاه در یک سالن معروف رقص در پراگ در نمایش است و تا نیمه اکتبر، اواخر مهر ماه برقرار خواهد بود.</p>