محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برندگان جشنواره فیلم حقوق بشر

برندگان جشنواره فیلم حقوق بشر
نگارش از Euronews

<p>جشنواره فیلم «حقوق بشر» که به سینما و حقوق بشر اختصاص دارد، همزمان با نشست سالیانه حقوق بشر، در ژنو سوییس برگزار می شود. امسال این جشنواره هفتادمین سالگرد امضای اعلامیه حقوق بشر را جشن می گیرد. </p> <p>فیلم «غریبه در بهشت» ساخته گیدو هندریکس برنده جایزه بزرگ بهترین مستند سال شد. </p> <p>در این فیلم معلمی را سیسیل می بینیم که با سه گروه مختلف از پناهجویان تازه از راه رسیده سه رفتار متفاوت در پیش می گیرد: بی اعتنایی، مهربانی و در نهایت ترکیبی از این دو. کارگردان برخورد آمال پناهجویان را با واقعیت به نمایش می گذارد. </p> <p>جایزه «سازمان جهانی علیه خشونت» به فیلم «لیبی: جنگ با تجاوز» ساخته سیسیل الگرا رسید. </p> <p>شبه نظامیان لیبی صدها نفر را می دزدند و شکنجه می کنند و تجاوز به شکل سلاحی نظام مند برای ویرانگری و تحقیر به کار می رود. درحالیکه به مردان نیز مانند زنان تجاوز می شود صحبت از آن به ویژه برای مردان شرمساری و بی حیثیتی خانوادگی به بار می آورد. </p> <p>سسیل الگرا، کارگردان این فیلم می گوید: «در سراسر لیبی واقعا یک ماشین تجاوز به مردان به کار افتاده که هدفش سلطه جویی و به زانو در آوردن دیگری و نابود کردن چشم انداز سیاسی او است. این تجاوزها امتداد جنگی است که هدفش از بین بردن تمامیت طیف مردانه در تصمیم گیری سیاسی است.»</p> <p>هدف سینما می تواند و باید فراتر از سرگرمی باشد و جشنواره سینما و حقوق بشر می خواهد آگاهی از اشتباهات و خشونتهایی را افزایش دهد که هر روز در گوشه کنار دنیا روی می دهد.</p>