محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گزارشی از بیمارستانی در سومالی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گزارشی از بیمارستانی در سومالی

<p>در جنگ سومالی، افراد غیر نظامی بیشترین هزینه بی ثباتی ویران گری که به مدت 20 سال بر این کشور حاکم بوده است را پرداخته اند.</p> <p>بیمارستانهای موگادیشو، پایتخت، مملو از مجروحان درگیری بین نیروهای دولت انتقالی و گروههای شورشی هستند.</p> <p>ما امروز به یکی از بیمارستانهایی می رویم که پرسنل آن همواره شاهد رنج بی پایان مردم بوده اند.</p>