محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خاطرات جنگ استقلال الجزایر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خاطرات جنگ استقلال الجزایر

<p>پنجاه سال پیش: الجزایر یکی از تاریکترین دوره های تاریخ خود را پشت سر گذاشت.</p> <p>یورونیوز با برخی از معماران آزادسازی کشور دیدار می کند.</p> <p>با نزدیک شدن جشن های پنجاهمین سالگرد استقلال، در این برنامۀ “گزارشگر، مردم الجزایر، خاطرات تلخ و شیرین خود را بیان می کنند.</p>