محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران منطقه یورو ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران منطقه یورو ادامه دارد

<p>مباحثه در مورد بحران یونان، رشد اقتصادی و اقدامات ریاضتی نه تنها در کنفرانس سران روز چهارشنبه دنبال خواهد شد، بلکه در اجلاس ماهیانه پارلمان اروپا ادامه دارد. مشکل گرفتن نتیجه ای واحد از مجموعه نظرات مختلف است.</p> <p>رهبر گروه سوسیال دموکرات در پارلمان می گوید:</p> <p>“مبلغ هزینه های دولتی در اروپا هرگز تا این حد کاهش نداشته است. باید آنرا افزایش دهیم”.</p> <p>رهبر گروه لیبرالها، اما، می گوید:</p> <p>“امیدوارم آلمان هم در این مورد گامی بردارد، اما روشن است که اگر از اوراق قرضه اروپا و صندوق نجات برخوردار نشویم، از این بحران هم خارج نخواهیم شد. این بخاطر آن است که کشورهایی مثل اسپانیا و ایتالیا همچنان با بهره بالای شش درصد دست بگریبانند”.</p> <p>در این میان مقاماتی هم هستند که خواهان خروج یونان از منطقه یورو هستند.</p> <p>رهبر حزب مردم پارلمان گفت:</p> <p>“اگر این بحران به وخامت بیشتری بیانجامد، یونان باید منطقه یورو را ترک کند. خیلی روشن به یونان بگویم که این واقعیتی است که باید بپذیرد”.</p>