محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یونان چه آینده ای در اروپا دارد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونان چه آینده ای در اروپا دارد؟

<p>در آتن، مغازه های تعطیل، خوابگاه ها و درمانگاه های خیریه، به امری عادی تبدیل شده است. بسیاری از یونانی ها می گویند این نتیجۀ اقدامات ریاضتی است و سرانجام موجب نابودی ما خواهد شد.</p> <p>بروکسل تهدید می کند بدون این صرفه جویی ها، کمک های خود را متوقف می کند. در اینصورت یونان به سمت ورشکستگی و خروج از منطقۀ یورو خواهد رفت.</p> <p>آیا واقعاً یونان می تواند به دراخما، پول قدیمی خود برگردد؟</p>