ظهور جدید اتحادیه های کارگری مستقل در روسیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ظهور جدید اتحادیه های کارگری مستقل در روسیه

بیست سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جنبش کارگری در روسیه دوباره احیا می شود. به شهر “کالوگا” و مقر سه کارخانه بزرگ خودرو سازی آمده ایم. در اینجا، یکی از اتحادیه های مهم کشور، فعالیت می کند.

مبارزه روزانه برای دفاع از حقوق کارگران و جنبش کارگری روسیه را در این برنامۀ “گزارشگر” دنبال کنید.