محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گزارشی در مورد تقویت احزاب راست افراطی در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گزارشی در مورد تقویت احزاب راست افراطی در اروپا

<p>آیا احزاب راست رادیکال در اروپا خطرناک و افراطی هستند و یا حقوق دموکراتیک خود را طلب می کنند؟</p> <p>آیا دلیل برجسته شدن این پدیده در دهه های اخیر صرفا اقتصادی بوده یا مسئله مهاجرت نگرانی از موضوع هویت را هم در اروپا افزایش داده است؟</p> <p>در این برنامه با مصاحبه با یک عضو سابق حزب راست افراطی سوئد، یکی از نمایندگان این حزب در پارلمان این کشور و همچنین دو کارشناس به ابعاد مختلف پدیده ای بنام تقویت احزاب راست افراطی در اروپا می پردازیم.</p>