محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قوانین و اقدامات اتحادیه اروپا در مبارزه با قاچاق انسان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قوانین و اقدامات اتحادیه اروپا در مبارزه با قاچاق انسان

<p>در برنامه سخن شما، مارتا از پاریس می نویسد: “اتحادیه اروپا برای مبارزه با قاچاق انسان چه کاری انجام می دهد؟”</p> <p>میکله چرچونی، سخنگوی کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی این اتحادیه چنین پاسخ می دهد:</p> <p>“در سال ۲۰۱۰ سیسیلیا مالشتروم، کمیسر اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه زنجیره ای از اقدامات حقوقی و غیر حقوقی برای مبارزه با این پدیده که می توان آنرا برده داری مدرن نامید در نظر گرفته است.</p> <p>اتحادیه اروپا همچنین قوانین محکم و بسیار موثری را برای مجازات مجرمانی که در پشت این نوع فعالیت ها هستند و نیز حفاظت بهتر از قربانیان این جرائم تدارک دیده است. یعنی افرادی که اغلب آسیب پذیرند، از ضربه آنچه برایشان اتفاق افتاده رنج می برند و در زمان طرح مسئله در دادگاه برای محکوم کردن آزاردهندگان خود و پس از محاکمه برای ادغام دوباره در جامعه و در محل کار، به حمایت نیاز دارند.</p> <p>همچنین کمیسیون اروپا برای مبارزه علیه قاچاق انسان یک نفر هماهنگ کننده را تعیین کرده که نقش او هماهنگی درسطح اروپا بین سازمان ها و دولت های عضو اتحادیه و هر فردی است که درگیر مبارزه با این پدیده است.</p> کمیسیون اروپا همچنین اخیرا به توسعه یک راهبرد مشخص در چهل گام، برای کاهش و متوقف کردن قاچاق انسان دست زده است. در میان این اقدامات می خواهم بر ایجاد ارگان مشترک “پلیس اروپا” و “همکاری قضایی اروپا” تاکید کنم که متخصص در مبارزه علیه قاچاق انسان هستند. همچنین ایجاد یک سازمان غیر دولتی فعال برای حداکثر تلاش و نتیجه گیری در این زمینه که درحقیقت یک ساختار حقوقی پاسخگو درقبال مبارزه علیه قاچاق انسان خواهد بود.” <p>این ارگان ها به ویژه پی آمدها و تاثیرات قاچاق انسان و دیگر جرائم مربوطه را بر هر یک از اقتصاد های اروپایی نیز پی گیری می کنند.</p> <p>شما نیز اگر پرسشی در برنامه “سخن شما” دارید با کلیک در اینجا با ما درمیان بگذارید.</p>