محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حفاظت از داده ها و اطلاعات خصوصی شهروندان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حفاظت از داده ها و اطلاعات خصوصی شهروندان

<p>جنگ سایبری می تواند باعث تنشهای گسترده ای شود. داستان ادوارد اسنودن شاهدی بر این مدعاست.همزمان در ماههای اخیر، تنشهای بین چین و آمریکا در این زمینه بروز کرده است.</p> <p>اروپایی ها هم از دخالت نهادهای امنیتی آمریکا خشمگین هستند. بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا بر این باورند که رسوایی پریسم، اعتماد بین اروپا و آمریکا را که طی بیست سال بازسازی شده بود، یک شبه بر هم ریخت. </p> <p>دولت آمریکا می گوید تنها برای افشای تروریسم و مبارزه با اخلال در امنیت ملی این کشور به اطلاعات دسترسی داشته و آنها را بررسی می کند. موضوعی که برای بسیاری از جمله شهروندان و برخی از سیاستمداران اروپایی غیرقابل قبول است.</p>