مجله هفتگی اروپا؛ حضور نامزدهای عضویت در کمیسیون اروپا در پارلمان اتحادیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ حضور نامزدهای عضویت در کمیسیون اروپا در پارلمان اتحادیه

<p>در این برنامه ابتدا دو گزارش درباره حضور پی یر مسکوویسی، نامزد مقام کمیسر امور اقتصادی و مالی، مالیات و گمرک و میگل کانته، نامزد مقام کمیسر آب و هوا و انرژی در پارلمان اروپا ارائه می شود.</p> <p>در گفتگو با ژان کاترومیر، گزارشگر روزنامه لیبراسیون، تقابل میان نمایندگان پارلمان و نامزدهای عضویت در کمیسیون اروپا را بررسی می کنیم.</p> <p>عرضه حشرات خوراکی در سوپرمارکت های کشور بلژیک موضوع دیگر این برنامه است.</p>