محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افزایش تعداد پناهنده های جامعه مسیحی عراق و سوریه در سوئد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افزایش تعداد پناهنده های جامعه مسیحی عراق و سوریه در سوئد

<p>جنگ، ترور و پریشانی در تعقیب جوامع قدیمی مسیحی در سوریه و عراق است. آنها به کجا می توانند بروند؟ در این برنامه گزارشگر به میان جامعه مهاجران مسیحی در سوئد رفته ایم که از عراق و سوریه گریخته اند.</p> <p>بیشتر پناهنده های جامعه مسیحیان عراق و سوریه در شهر صنعتی سودتلیا در جنوب استکهلم اسکان داده شده اند. اولین مسیحیان آشوری ۵۰ سال پیش به سودتلیا آمده اند و بهمین خاطر بسیاری از عراقی ها و سوری های مسیحی در اینجا بستگانی دارند. سی هزار از نود هزار ساکن این شهر پیشینه خاورمیانه ای دارند.</p> <p>در این برنامه برخی از مهاجران مسیحی که از عراق و سوریه گریخته اند از تجربه هایشان در این دو کشور می گویند. از جمله ابراهیم که درباره دلایل ترک کشورش می گوید: «یکی از بستگان ما وقتی می خواست از محلی به محل دیگر برود توسط تروریست های گروه النصره ربوده شد. آنها می خواستند سرش را ببرند، ما نمی دانیم که الان کشته شده یا نه. بهمین خاطر خانواده من خیلی نگران شدند و تصمیم گرفتیم کشور را ترک کنیم.»</p> <p>از نظر تعداد پناهنده های مسیحی پذیرفته شده در سوئد، این کشور از دیگر کشورهای عضو اتحادیه پیشروتر بوده است. سوئد دست کم برای بخشی از مسیحیان تحت آزار و اذیت پناهگاهی است که آنها در آن بدنبال امید و سرپناهی هستند.</p> <p><a href="http://www.euronews.com/2014/10/10/bonus-interview-boel-godner-mayor-of-sodertalje">Bonus interview: Boel Godner, mayor of Södertälje</a></p> <p><a href="http://www.euronews.com/2014/10/10/bonus-interview-afram-yakoub-assyrian-federation-of-sweden">Bonus interview: Afram Yakoub, Assyrian Federation of Sweden</a></p>