محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نگاهی به مشکلات پارلمان جدید اروپا در گفتگو با تحلیلگران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگاهی به مشکلات پارلمان جدید اروپا در گفتگو با تحلیلگران

<p>پارلمان اروپای عمیقا تقسیم شده، همراه کمیسیون اروپایی که زیر فشار سنگین روند تایید صلاحیت نمایندگان است، چگونه می توانند با هم کار کنند؟ آنها چگونه خواهند توانست مسائلی که خشم رای دهندگان را برانگیخته، مانند بیکاری، عدم امنیت و ریاضت اقتصادی را حل کنند؟ گفتگو با صاحب نظران در این زمینه در برنامه بیست و پنج ثانیه.</p>