اوکراین چشم براه پیوستن به اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اوکراین چشم براه پیوستن به اروپا

<p>انتخابات فوق العاده پارلمانی آماده می کند، اما در عین حال آینده خود را در اتحادیه اروپا جستجو می کند. </p> <p>سال گذشته، در کنفرانس ویلنیوس، رئیس جمهوری وقت اوکراین، ویکتور یانوکوویچ، از امضای قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد.</p> <p>تنها چند روز پس از آن، جنبش موسوم به “یورو میدان“، آقای یانوکوویچ را از کار برکنار و خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا شد، اما رهبران اتحادیه این فرصت نادر را از دست دادند.</p> <p>بسیاری از ناظران معتقدند که واکنش اتحادیه اروپا در قبال الحاق کریمه به روسیه و نیز وقایع شرق اوکراین کند بوده است.</p> <p>باوجود این، چند ماه بعد، رهبری جدید اوکراین موفق به امضای قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا شد هرچند که این موافقتنامه متضمن عضویت این کشور در اتحادیه اروپا نیست.</p> <p>در واقع، اگر اوکراین تا شش سال دیگر بتواند اصلاحات مورد نظر اتحادیه را تامین کند، می تواند رسما تقاضای عضویت در اتحادیه را تسلیم شورای اروپا کند. </p> <p>بسیاری از شهروندان اوکراین همچنان چشم براه پیوستن به اروپا در آینده نزدیک هستند.</p>