پارلمان اروپا بر حفظ ارزشهای اجتماعی تاکید دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان اروپا بر حفظ ارزشهای اجتماعی تاکید دارد

<p>همانند بسیاری از نقاط اروپا و جهان، بروکسل، مقر اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا، تسلیم افراط گرایی ایدئولوژیک نشده و همچنان بر ارزشهای خود پافشاری کردند.</p> <p>مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا گفت: “ما هرگز دست از ارزشهایمان برای آزادی بیان و رسانه ها، و بردباری و احترام متقابل برنخواهیم داشت.”</p> <p>یک نماینده پارلمان اروپا ضمن تایید اظهارات مارتین شولتز گفت هرچند اینگونه ارزشها بنوبه خود مهم است، اما جان مردم ورای این ارزشهاست: “مهم است که فراموش نکنیم آنها (قربانیان حمله) برای آزادی بیان کار می کردند و این ارزشمند است، اما برای من آنچه بیش از این مهم است این است که جان مردم بر همه اینها ارجح است.”</p> <p>یک گزارشگر نشریه لوموند پاریس به نیاز برای اعمال تدابیر امنیتی جدید تاکید کرد: “حملات سال دوهزار و یک، اروپا را در رعب و وحشت فرو برد. آنجا بود که بخش اعظم تدابیر امنیتی کنونی وضع و اعمال شد. واقعه پاریس گوشزدی است در ارتباط با اقداماتی جدید که باید در سطح اروپا هماهنگ شود.”</p>