محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرح تازه کمیسیون اروپا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طرح تازه کمیسیون اروپا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی

<p>در هفته ای که گذشت، کمیسیون اروپا طرح تازه خود را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی از دریای مدیترانه ارائه کرد، لیبی به این طرح اعتراض نمود… و یونان در میان شگفتی ناظران، سر وقت، بهره هفتصد و پنجاه میلیونی وامش را به صندوق بین المللی پول پرداخت کرد. اینها همه در مجله هفتگی اروپا…</p>