کمیسیون اروپا موارد ارجاع به پارلمان و در نتیجه مقررات در اتحادیه اروپا را کاهش می دهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا موارد ارجاع به پارلمان و در نتیجه مقررات در اتحادیه اروپا را کاهش می دهد

<p>فرانس تیمرمن، معاون کمیسیون اروپا خواهان آن شده که تعداد طرحهای مقرراتی کمیسیون اروپا به پارلمان را از حدود یکصد طرح در سال به بیست و سه طرح کاهش می دهد. تنها از طریق این طرحها و پیشنهادهای کمیسیون است که پارلمان اروپا می تواند آنها را مورد ارزیابی قراربدهد و برخی را تبدیل به قانون کند.</p> <p>آقای تیمرمن افزود: “من از بابت مخالفان اتحادیه اروپا نگران نیستم زیرا آنها در اشتباهند. نگران آنم که آنها بعضی اوقات درست می گویند… و اگر درست بگویند، باید به نگرانیهایشان رسیدگی کرد. اگر شرکتهای کوچک و متوسط شکایت می کنند که کار ما (قوانین و مقررات) پیچیده یا غیر قابل اجراست، باید به شکایاتشان رسید.”</p> <p>اما برخی از نمایندگان پارلمان اروپا ضمن مخالفت با آقای تیمرمن گفته اند طرح کاهش مقررات از طرف کمیسیون اروپا در تلاش حمایت از شرکتهای چند ملیتی است.</p> <p>فیلیپ لامبر، نماینده گروه سبزها گفت: “اگر به متن این طرح و پرونده های فدراسیون بازرگانان اروپا و نیز نامه های اتاق بازرگانی آمریکا به کمیسیون اروپا نگاه کنید، می بینید که تشابهات شگفت انگیزی دارند. بنابراین، آنچه تیمرمن می کند – حتی اگر به خودش سوسیالیست بگوید – اعمال اراده شرکتهای بین المللی است که اینها نمایندگانش هستند.”</p> <p>گروهی از سازمانهای غیردولتی می گویند کاهش مقررات دست تولیدکنندگان عمده را برای استفاده از مواد شیمیایی خطرناک در کالاهای مصرفی و مواد غذایی باز می گذارد.</p>