کمکهای مضاعف اتحادیه اروپا به جمهوری آفریقای مرکزی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمکهای مضاعف اتحادیه اروپا به جمهوری آفریقای مرکزی

<p>روز سه شنبه، کمیسیون اروپا اعلام کرد که مبلغ هفتاد و دو میلیون یورو به جمهوری آفریقای مرکزی اعطا می کند تا معضلات ناشی از درگیریهای اخیر را برطرف کند. این، علاوه بر مبلغ سیصد و هفتاد و هفت میلیون یورویی است که اتحادیه اروپا در دوسال گذشته به این کشور اهدا کرده است.</p> <p>نون میمیکا، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مربوط به توسعه و همکاریهای بین المللی گفت: “این امداد مضاعف، شامل ده میلیون یورو به کمکهای بشر دوستانه است. اتحادیه اروپا آفریقای مرکزی را در چالشهایی که در پیش رو دارد، حمایت می کند.”</p> <p>خانم کاترین سامبا پانزا، رئیس جمهوری آفریقای مرکزی ضمن اظهار رضایت از کمکهای اتحادیه گفت کارهای بسیاری در مقابل کشورش قرار دارد: “ما و اتحادیه اروپا با نیازهایی فوری برای کمک به مردم روبرو بوده ایم، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که از مرحله اورژانس گذشته و جامعه را پیشرفت دهیم. ما با مسئله تعداد کثیر آوارگان در آفریقای مرکزی روبرو هستیم … و بسیاری از شهروندان ما هم که به کشورهای همسایه گریخته بوده اند مایل به بازگشت هستند.”</p> <p>تنها در سه ماهه ژوئن تا اوت سال دو هزار و سیزده، بیش از دویست هزار نفر از شهروندان آفریقای مرکزی ناگزیر از تغییر اسکان شده و آماج تجاوزات جنسی، شکنجه، اعدامهای سرپایی قرار گرفتند.</p>