محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجله هفتگی اروپا، بانکهای یونان کارخود را آغاز کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا، بانکهای یونان کارخود را آغاز کردند

<p>بانکهای یونان لای درهای خود را باز کردند، یونانیها تحت ریاضت بیشتری قرار گرفتند و اتحادیه اروپا حدود سی و دو هزار آواره در یونان و ایتالیا را اسکان داد.</p> <p>…در مجله هفتگی اروپا</p>