محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وضعیت متقاضیان پناهندگی در بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وضعیت متقاضیان پناهندگی در بلژیک

<p>کشور کوچک بلژیک مانند بقیه کشورهای اروپای غربی هر روز شاهد افزایش آمار متقاضیان پناهندگی است. تنها در صبحگاه روز چهارشنبه بیش از ۴۰۰ پناهجو قصد ورود به اداره مهاجرت و ثبت تقاضای خود را داشتند. </p> <p>احمد، شهروند عراق است. او که هزاران کیلومتر از زادگاهش دور شده درباره شرایط کنونی خود گفت: «از دیروز که رسیدم بدون آب و غذا هستم و روی زمین می خوابم. تصور ما از اروپا چیز دیگری بود. فکر می کردیم متفاوت باشد.»</p> <p>لوییک ورهیین، گزارشگر یورونیوز در بروکسل اوضاع پناهجویان را چنین توصیف می کند: «اداره مهاجرت برای متقاضیان دو صف تعیین کرده است. صف افرادی که دیروز رسیدند و نوبت گرفتند و حالا در اولویت هستند و صف دیگر برای متقاضیانی که امروز رسیدند. این افراد باید در خیابان صبر کنند تا شاید تا فردا نوبتشان فرا برسد.» </p> <p>بی ثباتی بلند مدت در شمال آفریقا و خاورمیانه عامل اصلی افزایش موج مهاجرت است. پناهجویان یا راه دریای مدیترانه را برای رسیدن به خاک قاره سبز انتخاب می کنند یا ترجیح می دهند از مسیر زمینی و کشور مجارستان به سمت اروپای غربی بیایند.</p> <p>تریستان ویبولت، وکیل حقوق بشری درباره معایب قوانین پناهندگی اظهار داشت: «اکثر مهاجران تلاش می کنند به کشوری بروند که در آنجا اعضای خانواده یا دوستانشان زندگی می کنند. قوانین پناهندگی این شاخص را مدنظر قرار نمی دهد.»</p> <p>بر اساس قوانین اروپایی، پناهجویان باید در نخستین کشور عضو پیمان دوبلین تقاضای پناهندگی خود را ارائه کنند، ولی این اصل توسط برخی از مهاجران و کشورها رعایت نمی شود.</p>