محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تراژدی سفر پناهجویان به اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تراژدی سفر پناهجویان به اروپا

<p>در این قسمت از مجله هفتگی اروپا، به موضوع هجوم پناهجویان به صربستان و مجارستان و موضوعات پیرامون آن پرداخته ایم.</p> <p>آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مورد تمجید پناهجویان قرار گرفت اما او با واکنش شدید راستگرایان افراطی مواجه شد.</p> <p>از سوی دیگر پناهجویان در مسیر رسیدن به اروپا با خطرات بسیاری مواجه هستند و پیدا شدن جسد دهها پناهجو در یک کامیون در اتریش افکار عمومی را شوکه کرده است.</p> <p>در مجله هفتگی اروپا می توانید مهمترین اخبار اتحادیه اروپا در هفته گذشته را مرور کنید.</p>