محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گزارش سالیانه اتحادیه اروپا در مورد ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گزارش سالیانه اتحادیه اروپا در مورد ترکیه

<p>اتحادیه اروپا گزارش سالیانه خود را در مورد اوضاع ترکیه در ارتباط با تقاضای این کشور برای عضویت در اتحادیه منتشر کرده است. در این گزارش به کاهش اصول دموکراسی در این کشور اشاره شده است.</p> <p>یوهانس هان، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مربوط به گسترش عضویت در اتحادیه گفت: “در زمینه رسانه های جمعی، آزادی بیان و استقلال قوه قضاییه، (ترکیه) عقب رفته است. از سوی دیگر، اقتصاد این کشور پیشرفت داشته است. طبق معمول، تصویر مخلوطی از مثبت و منفی است.”</p> <p>گفته می شود انتقاد اتحادیه اروپا از آقای اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بخاطر همکاریهای او در ارتباط با بحران پناهجویان به اروپا و تقبل پذیرش آنها در خاک ترکیه، توام با ملاحظه بوده است.</p>