محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو با کمیسر اتحادیه اروپا در مورد ارتباط میان مهاجرت و برنامه های عمرانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گفتگو با کمیسر اتحادیه اروپا در مورد ارتباط میان مهاجرت و برنامه های عمرانی

<p>با نیون میمیچا، کمیسر اتحادیه اروپا درباره ارتباط میان مهاجرت و برنامه های عمرانی در کشور مبداء گفتگو کرده ایم.</p> <p><strong>یورونیوز: در گذشته، بسیاری از کشورهای غربی وعده هایی مشابه برای از میان بردن ریشه مهاجرت داده اند. چرا اینبار متفاوت است؟</strong></p> <p>نیون میمیچا: آنچه اینبار در نظر داریم این است که سیاستهای خود را در مورد مهاجرت و توسعه به هم نزدیک کنیم. هدف نهایی ما دستیابی به مرحله ای است که مهاجرت برای توسعه کار کند و توسعه برای مهاجرت. در این چهارچوب، ما باید ابزاری دقیقتر از قبیل یک صندوق اعتبار ایجاد کنیم که به ما امکان تمرکز روی برنامه هایی قطعی و روشن را بدهد.</p> <p><strong>یورونیوز: آیا این یک مسئله نیست که کارنامه احترام به حقوق بشر در بسیاری از کشورهایی که مردم از آن می گریزند، از جمله اریتره و سومالی، سیاه است؟ فکر نمی کنم هیچ وجه و سرمایه ای بتواند این وضع را عوض کند…</strong></p> <p>نیون میمیچا: ما چاره ای جز ادامه برنامه های عمرانی در کنار (این وضع) نداریم. نمی توانیم و نباید از آن اجتناب کنیم. نباید تعامل در مورد توسعه و مهاجرت را متوقف کنیم زیرا این خطر وجود دارد که نتوانیم در مسائل مربوط به حقوق بشر وایجاد فضایی دموکراتیک در این کشورها اعمال نفوذ کنیم.</p> <p><strong>یورونیوز: چطور روی این بودجه و صرف آن نظارت می کنید و آیا این وجوه به دولتها داده می شود یا نهادی دیگر؟</strong></p> <p>نیون میمیچا: ما در نظر نداریم مستقیما این وجوه را از طریق ادارات دولتی در اختیار این کشورها بگذاریم. ترجیح می دهیم از طریق سازمانهای غیردولتی و آژانسهایی که در این کشورها فعالند این برنامه ها را پیاده کنیم.</p>