محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا اجلاس جهانی آب و هوا در پاریس به راه حلی برای کاهش گسیل گازهای گلخانه ای دست خواهد یافت؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا اجلاس جهانی آب و هوا در پاریس به راه حلی برای کاهش گسیل گازهای گلخانه ای دست خواهد یافت؟

<p>یخهای قطب جنوب سریع آب می شود. میلیونها نفر در اثر تغییرات آب و هوایی آواره خواهند شد که در برابر آن، بحران کنونی پناهجویان اروپا بی اهمیت به نظر خواهد رسید.</p> <p>با چه ترکیبی از منابع انرژی می توان مانع از آن شد که افزایش دما از حد غیرقابل بازگشت بیشتر نشود؟ آیا تعهدات رهبران چین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در اجلاس جهانی تغییرات آب و هوا در پاریس به کاهش گسیل گازهای گلخانه ای، خواهد توانست بقیه جهان را متقاعد کند قبل از آن که دیر شود پیمانی بین المللی منعقد گردد؟ یا این که بهتر است هزارها میلیارد دلار برای مقابله با آثار بالا آمدن آب دریاها، خشکسالی و تلاطم ها و اوضاع بد آب و هوایی صرف شود؟ آیا در اجلاس جهانی آب و هوا در پاریس می توان به توافقی برای کاهش گسیل گاز کربنیک و جلوگیری از بالا آمدن سطح آب دریاها رسید؟ </p> <p>این پرسشها را با مهمانان این برنامه بیست و پنج ثانیه هانس بروینکس، مدیر آژانس اروپایی محیط زیست؛ مارتین کایزر، مسئول بخش تغییرات آب و هوایی در سازمان صلح سبز و الکساندر اَفر، مدیرامور صنعتی در کنفدراسیون موسوم به «تجارت اروپا» مطرح کرده ایم. برای شنیدن نظرات کارشناسان روی ویدئوی برنامه کلیک کنید.</p>