محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجله هفتگی اروپا؛ تشنج در روابط ترکیه و روسیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ تشنج در روابط ترکیه و روسیه

<p>پیامد حملات تروریستی پاریس، فضای حاکم بر بلژیک و تشنج در روابط میان روسیه و ترکیه در میان مطالب مجله هفتگی اروپاست.</p>