محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا: نظارت بر منطقه مالی یورو را افزایش می دهیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا: نظارت بر منطقه مالی یورو را افزایش می دهیم

<p>کمیسسیون اروپایی پیشنهادات جدیدی برای گسترش و ترمیم ساختار اقتصادی و پولی این قاره ارائه کرده است. کمیسیون پیشنهاد ادغام دو پست کمیسر تجارت را با دبیرکل یوروگروپ را ارائه کرد. این دو کمیسر کمک زیادی به افزایش کنترل و نظارت بر ساختارهای مالی خواهند کرد.</p> <p>پی یر مسکوویسی کمیسر اقتصادی کمیسیون اقتصادی و پولی اروپایی مدیریت منطقه مالی یورو گفت: «نمی توانیم نسبت به مطالبات دموکراتیک در این قاره بی پاسخ بمانیم. باید کنترل دموکراتیکی روی کار بانکها و سیستم مالی منطقه یورو صورت بگیرد. باید به پارلمان نقش پررنگتری بدهیم. ما درباره مهمترین منابع مالی و اقتصادی قاره اروپا صحبت می کنیم و بهتر است که این منابع بصورت کامل تحت نظارت و بازرسی یک ارگان دموکراتیک مانند پارلمان اروپا قرار بگیرند.»</p> <p>مسکوویسی معتقد است پیشنهادات جدید کمک مهمی به اقتصاد کشورهای عضو منطقه مالی یورو خواهد کرد.</p> <p>نوزده کشور عضو اتحادیه اروپایی عضو منطقه مالی یورو هستند. یورو واحد پول بیش از ۳۴۰ میلیون شهروند اروپایی است.</p>