همه انتخاب‌های بحث برانگیز فن در لاین در کمیسیون اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
همه انتخاب‌های بحث برانگیز فن در لاین در کمیسیون اروپا

برخی از نامزدهای پیشنهادی اورزولا فن در لاین، رئیس جدید کمیسیون اروپا برای پستهای بازوی اجرایی اتحادیه اروپا بحث برانگیز هستند.

از جمله لاسلو تروکسانی، کمیسر پیشنهادی پخش گسترش و الحاق اتحادیه اروپا که نامزد پیشنهادی ویکتور اوربان رهبر راست گرای افراطی است.

وی وزیر پیشین دادگستری مجارستان تحت رهبری اوربان مهاجرستیز و مخالف دائمی سیاست های اتحادیه اروپا است. تروکسانی را بنیانگذار سیاست‌های غیردموکراتیک مجارستان خصوصا حکم های فراوان علیه صاحبان رسانه های مستقل و روزنامه نگاران می دانند. استوان اوچهیلی، نماینده حزب سوسیالیست دموکرات پارلمان اروپا از مجارستان وی را سیاستمداری عنوان می کند که«مخالف ارزشهای لیبرال جامه مجار» است.

سیلوی گولارد فرانسوی که از سوی رئیس کمیسیون اروپا و با حمایت امانوئل ماکرون، به عنوان کمیسر مارکتینگ و دفاع فضایی اتحادیه اروپا معرفی شده است نیز بتازگی ۴۵ هزار یورو جریمه عدم پرداخت هزینه های داخلی پارلمان اروپا در مقام نماینده پیشین پارلمان اروپا پرداخت کرده است. او از سوی پارلمان اروپا متهم شده است که حقوق مشاورین خود را بدرستی پرداخت نکرده است. سیلوی گولارد اولین وزیر دفاع دولت امانوئل ماکرون هم بوده است.

ژوزپ بورل، که جانشین فدریکا موگرینی خواهدشد در اسپانیا به زبان غیردیپلماتیک خود شهرت دارد. استاد پیشین دانشگاه اسپانیا سال گذشته ناگزیر از پست ریاست موسسه «دانشگاه اروپایی» به اتهام سوء استفاده از قدرت استعفاداد.

به این فهرست باید رووانا پلامب از رومانی و یانوس وژیه کوفسکی از لهستان را نیز افزود.

حال باید تا ۳۰ سپتامبر، ۲۰ روز، دیگر منتظربمانیم و در طول یک هفته خانم فن در لاین می تواند برای چند کمیسر پیشنهادی رای اعتماد بگیرد.