تمرین راهپیمایی فضایی برای فضانوردان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تمرین راهپیمایی فضایی برای فضانوردان

<p>در برنامه دانشکده فضانوردی این ماه به کلن می رویم تا با برخی از چالشهای یادگرفتن قدم زدن در فضا آشنا شویم.</p> <p>هروه استونین، مربی راهپیمایی فضایی در آژانس فضایی اروپا در شهر کلن آلمان به آموزش فضانوردان آژانس فضایی اروپا می پردازد. او با نشان دادن یک مخزن آب می گوید: «در این مخزن بزرگ آب ما معیارسنجهایی را با هم ترکیب کرده ایم و با ابزاری که در قسمت دیگر قرار دارد، تمرین را آغاز می کنیم.» </p> <p>هروه استونین می گوید: «یکی از چالشها در زمان راهپیمایی فضایی این است که شما باید از دو طرف با سیم و به دلایل ایمنی به بدنه فضاپیما و ایستگاه وصل باشید.»</p> <p>او می افزاید: «اگر در فضا رها شوید، همچون فیلم جاذبه (Gravity)، می توانید سیم را بکشید و به ایستگاه برگردید.» </p> <p>هروه استونین تخت کفشهای آزمایش راهپیمایی فضایی را نشان می دهد و می گوید: «تخت این کفشها جنسی همچون لباس فضایی دارند و اکنون با استفاده از تخته این کفشها است که فضانورد می تواند پایش را بر روی زمین نگاه دارد و سپس با دستانش کار کند.»</p> <p>در فرایند شبیه سازی راهپیمایی فضایی حتی به کلاه های خاص فضانوردان فکر شده است. هروه استونین در اینباره می گوید: «برای شبیه سازی کلاه فضانوردان ما از یک ماسک استفاده می کنیم که در درون آن دید محدودی داریم.»</p> <p>به گفته هروه استونین بسیار مهم است که فضانوردان جهت حفظ ایمنی و کارآیی خود تمرین راهپیمایی فضایی دیده باشند.</p>