محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رسوایی فولکس واگن خبر خوبی برای بازار خودروهای الکتریکی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رسوایی فولکس واگن خبر خوبی برای بازار خودروهای الکتریکی است

<p>رسوایی مربوط به تعبیه نرم افزارهای مختل کننده سنجش آلودگی هوای شرکت فولکس واگن همچنان در راس خبرهاست. بویژه زمانی که خبرهای دیگری مبنی بر فروش مارکهای دیگر خودرو مجهز به این نوع نرم افزارها مخابره شده است. این رسوایی زمانی که مدیرعامل سابق فولکس واگن تحت تعقیب کیفری قرار گرفت وارد مرحله تازه ای شد.</p> <p>مدت زیادی سوخت گازوئیلی بعنوان جایگزینی مناسب برای بنزین بشمار می رفت. استفاده از این سوخت در آینده نزدیک از بین نمی رود اما بهره برداری از آن زیر سئوال رفته است. این خبر خوبی برای خودروهای دارای سوخت الکتریکی است.</p>