Image description
Meet the locals

در دیدار با مردم محلی به جستجوی شخصیت‌هایی هستیم که تاثیری بر شهر دبی گذاشته‌اند. مجری ما در هر قسمت در محلات مختلف شهر با مردم ملاقات خواهد کرد تا آنچه امارات برای ارائه دارد را به نمایش بگذارد. هر برنامه، پرتره‌ای صمیمی از زندگی این مردم و روابط نزدیکی است که آنها با شهر خود دارند.

خبرهای بیشتر