ویروس کرونا

زندگی در دوران پساقرنطینه

خبرهای بیشتر

تست بویایی از یک بیمار مبتلا به کووید در کلینیکی در شهر نیس فرانسه
بیمارستان مرکزی ووهان/ آرشیو
ایران وارد موج هفتم کرونا شد
canva.com
سازمان جهانی بهداشت
کارگری در یک کافه پزشکی  کانابیس در شهر طیره  در مرکز اسرائیل حشیش می‌کشد