More about this topic

پروازهای بشر به فضا 

موضوعات داغ روز

More about this topic

ویدئو؛ فضانوردان اعزامی به ایستگاه بین‌المللی تا رسیدن به مدار زمین ماسک خود را برنداشتند