محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کارت پستال از آذربایجان؛ تار آذربایجانی

کارت پستال از آذربایجان؛ تار آذربایجانی
نگارش از Euronews

<p>هنر اجرای آذربایجانی تار یکی از نمادهای هویت فرهنگی جمهوری آذربایجان است. گرچه این ساز ریشه مشترکی میان همه اقوام ایرانی تبار دارد و متعلق به قاره فرهنگی ایرانیان است. </p> <div style="width:280px; float:right; margin:20px;"> <div style="border-top: #333 3px double; border-bottom: #333 3px double; font-size:12px; padding-top:16px;"> <h3>نکاتی درباره آذربایجان</h3> <ul> <li>همسایگان جمهوری آذربایجان، کشورهای ایران، ارمنستان، گرجستان و روسیه هستند</li> <li>مساحت این کشور ۸۶.۶۰۰ متر مربع است</li> <li>زبان اصلی و رسمی کشور ترکی آذربایجانی است. زبان روسی دومین زبان اصلی کشور است</li> <li>جمعیت جمهوری آذربایجان ۹.۶ میلیون نفر است</li> <li>طبق آمار سازمان ملل متحد امید به زندگی مردان ۶۸ سال و امید به زندگی زنان ۷۴ سال است</li> <li>به گفته سازمان ملل متحد و بانک جهانی نفت و کالاهای نفتی جزء محصولات صادراتی جمهوری آذربایجان هستند</li> </ul> </div> </div> <p>پنج سال پیش یونسکو <a href="https://ich.unesco.org/en/RL/craftsmanship-and-performance-art-of-the-tar-a-long-necked-string-musical-instrument-00671?RL=00671">هنر اجرای آذربایجانی تار</a> را در فهرست میراث فرهنگی و معنوی خود ثبت کرد. </p> <p>تار آذربایجانی در ناحیه قفقاز بسیار نواخته می شود. تار آذربایجان در ابتدا شش سیم داشت اما اواخر قرن نوزدهم ساختار آن تغییر کرد و تعداد سیمهایش به یازده سیم رسید. <br /> این ساز کاملا با دست و با روشی بسیار دقیق ساخته می شود.</p> <p>ماهر وَلَدوف، نوازنده تار در باره نحوه ساخت این ساز می گوید: «سه نوع چوب در تار به کار می رود: کاسه تار از چوب درخت توت است، دسته تار با چوب گردو ساخته می شود و شستی (کلید) کوک تار هم از چوب فندق است و پوشش کاسه تارهم از جنس روده گاو است.»</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/learning?src=hash">#learning</a> about <a href="https://twitter.com/hashtag/Azerbaijan?src=hash">#Azerbaijan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/music?src=hash">#music</a> with <a href="https://twitter.com/hashtag/Tar?src=hash">#Tar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/master?src=hash">#master</a> Mahir Valadov. <a href="https://twitter.com/euronews"><code>euronews</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/postcards?src=hash">#postcards</a> <a href="https://t.co/izKb0IiAUA">pic.twitter.com/izKb0IiAUA</a></p>&mdash; Aurora Velez (</code>goizlyon) <a href="https://twitter.com/goizlyon/status/880641062758481922">30 June 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p>تیم یورونیوز توانست در مراتع <a href="http://www.lonelyplanet.com/azerbaijan/northwestern-azerbaijan/seki/activities/hiking-trekking/xan-yaylagi">«خان یایلاقی»</a> در ارتفاع ۲۴۰۰ متری از سطح دریا به صدای تار نواختن ماهر ولدوف گوش بدهد. گروه یورونیوز اولین گروهی تلویزیونی که به اینجا آمده است.</p>