ویدیوها

خانواده قربانیان گاریسا برای شناسایی جسد می آیند

خانواده قربانیان گاریسا برای شناسایی جسد می آیند

<p>پس از حمله مردان مسلح الشباب به دانشگاه گاریسا در کنیا بسیاری از نزدیکان 148 جان باخته این حادثه برای شناسایی به پزشکی قانونی رفتند.</p>