گردباد در ایلینوی آمریکا قربانی گرفت

گردباد در ایلینوی آمریکا قربانی گرفت

گردباد روز پنجشنبه مناطقی از ایالت ایلینوی آمریکا را در هم کوبید، خانه هایی را ویران کرد، دو قربانی گرفت و ۱۱ زخمی برجای گذاشت.

گردباد روز پنجشنبه مناطقی از ایالت ایلینوی آمریکا را در هم کوبید، خانه هایی را ویران کرد، دو قربانی گرفت و ۱۱ زخمی برجای گذاشت.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست