مهاجران از میان امواج ساحل سیسیل نجات یافتند

مهاجران از میان امواج ساحل سیسیل نجات یافتند

امدادگران ایتالیایی حدود هزار و هفتصد مهاجر غیرقانونی را از میان امواج در ساحل سیسیل نجات داده و به خشکی رساندند. آنان که سرنشین تعدادی قایق بودند عمدتا اهالی سوریه و اریتره هستند. این مهاجران برای رسیدن به کشورهای اروپایی با سوار شدن بر قایق های غیر استاندارد جان خود را به خطر می اندازند.

امدادگران ایتالیایی حدود هزار و هفتصد مهاجر غیرقانونی را از میان امواج در ساحل سیسیل نجات داده و به خشکی رساندند. آنان که سرنشین تعدادی قایق بودند عمدتا اهالی سوریه و اریتره هستند. این مهاجران برای رسیدن به کشورهای اروپایی با سوار شدن بر قایق های غیر استاندارد جان خود را به خطر می اندازند.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست