ویدیوها

صدها خانه در روسیه سوخت

صدها خانه در روسیه سوخت

<p>مقامات فوریت های امدادی روسیه به نبرد حریق در منطقه ای در سیبری رفته اند. این آتش سوزی سبب نابودی صدها خانه شده است.</p>