مرگ دسته جمعی ماهیها در تالابهای ریو در برزیل
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مرگ دسته جمعی ماهیها در تالابهای ریو در برزیل

آلودگی آب در خلیج ریو باعث مرگ دسته جمعی بسیاری از ماهیها در این شهر برزیل شده است که قرار است در تابستان آینده میزبان بازیهای المپیک تابستانی باشد و تالابهای این شهر قرار است تا میزبان رقابتهای آبی بازیهای المپیک شوند.

آلودگی آب در خلیج ریو باعث مرگ دسته جمعی بسیاری از ماهیها در این شهر برزیل شده است که قرار است در تابستان آینده میزبان بازیهای المپیک تابستانی باشد و تالابهای این شهر قرار است تا میزبان رقابتهای آبی بازیهای المپیک شوند.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست