ویدیوها

درگیری دانشجویان معترض در مصر با گارد ویژه

درگیری دانشجویان معترض در مصر با گارد ویژه

<p>درگیری میان دانشجویان هوادار گروه اخوان المسلمین و نیروهای گارد ویژه در خارج از محوطه دادگاه محل رسیدگی به اتهامات محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر.</p>